Home

CATHARINAGILDE ONTSTOND DOOR AARDBEVING IN LIMBURG.

Het St. Catharinagilde van Kerkrade is opgericht op Catharinadag 25 november 1995 bij de sluiting van het Catharinafestival ’94 – ’95. Dit festival werd gehouden om gelden bijeen te brengen voor herstel van de St. Catharinakerk van Kerkrade-Holz, die te lijden had van de aardbeving die Limburg trof in april 1992.

Deze kerk werd in 1928 gebouwd op de oude landbouwgronden van Rolduc, waar de mensen van de Holz tot dan toe  “kerkten”. Rondom de Catharinakerk op de Holz herinneren de straatnamen aan de voormalige abdij Kloosterrade, de tijd van het “Eerste Rolduc”. Straten genoemd naar abten herinneren aan de voorname abdij.

De gildenaam Catharina is ontleend aan die van de parochiekerk, die deze naam kreeg omdat te Rolduc de heilige Catharina als patrones van de Filosofen verering genoot. Ook was de heilige Catharina vóór de heilige Barbara de patrones van de mijnwerkers, waarvan de oudste Limburgse mijn, de Domaniale, haar hoofdschacht had op de Holz. Bij de zusters Ursulinen, die tot het jaar 2000 hun hoofdklooster hadden op de Holz in Kerkrade, was de heilige Catharina patrones van het onderwijs.

Vanaf 1996 tot 21 augustus 2011 was de Overste van de Ursulinen in Kerkrade ook beschermvrouwe van het Catharinagilde. De eerste beschermvrouwe was Zuster Henriette van Melick, die in 1997 werd opgevolgd door Zuster Gemma Kúppers, die in augustus 2011 op bijna tachtigjarige leeftijd als zodanig afscheid neemt vanwege verhuizing naar het moederklooster van de zusters in Grubbenvorst.

Het St. Catharinagilde heeft een unieke schat aan vendels, die de historie van Rolduc uitbeelden. De vendels zijn evenals het hoofdvaandel ontworpen  door de artistieke adviseur Winand Groten. Het gilde heeft als doelstellingen religieus, sociaal-cultureel en folkloristisch actief zijn.

Inmiddels is er veel om om te zien in bewondering en om vooruit te zien in vertrouwen. Een schare vrinden ondersteunt het gilde, dat sinds 1999 ook een eigen wijngaardeniersgilde heeft, waarmee de wijnbouw rond Rolduc terug werd gebracht. Eerder bracht het gilde de schuttersfolklore terug te Rolduc, werd de terugkeer van het voetpad tussen Klooster en burcht van Rode hersteld en werd die van het kapelletje Berenbos bij Rolduc verwezenlijkt. Ook het Hertoglimburgpad, de Lange Afstand Wandeling tussen het hertogelijke residentiestadje Limbourg (B) en grafkerk Rolduc, ontstond uit de boezem van het gilde. Eveneens wordt de verering van Ailbertus, de stichter van Rolduc, ter verkrijging van diens zaligverklaring bevorderd.

Scroll Up